Foto's en Video's


December 2012:

Het Kerstconcert dat op zondagmiddag 16 december 2012

gehouden werd in de PKN-Kerk aan de Mounestrjitte 12 te Ureterp

was een sfeervol kerstgebeuren. 

De fanfare Ureterp en de twee zangkoren,

't Manljuskoar Oerterp en  't Frouljuskoar "Hjerres"

brachten mooie kerstliederen ten gehore.

Na afloop waren er veel mooie reacties. 

 


Kerstoptreden bij Tuindorado te  Drachten

 


Op woensdagavond 31 oktober 2012 hebben de koren

Frouljuskoar Hjerres en 't Oerterper Manljuskoar
enkele optredens gedaan ter ere van het
40-jarig jubileum van de Lijte te Ureterp
Het was een zeer gezellige en feestvolle avond.

 

 


                                Optreden te Burgum op 8 september 2012

                                       Simmerjn / Fryske Dei

 

 

Op zondag 17 juni 2012 hadden wij een optreden

in het museum  It Damshs te Nij Beets

 

 

Op zaterdagmiddag 9 juni 2012 een gezellig optreden
in het verzorgingshuis Berchhiem te Burgum:

 


Op zaterdagavond 14 januari 2012 tijdens
de Nieuwjaarsbijeenkomst in het Teehs te Ureterp
werd samen met het frouljuskoar "Hjerres"  naar hartelust gezongen.

Samen met Egbertien van Langeveld werd het lied

"The fields of Athenry" ten gehore gebracht.

 

 

En het lied "Schn ist die Jugend" werd enthousiast gezongen

 

 

Ook zijn er een aantal foto's genomen.

 


 

Op zaterdagmiddag 10 december 2011 een optreden
bij tuincentra Tuindorado aan het Zuid te Drachten

 


Het 15-jarig Jubileumfeest van zaterdag 9 april 2011

was een gezellig samenzijn.  Onder leiding van de

dirigente Ingrid Beerda, de drie accordeonisten en

Egbertien van Langeveld werd er naar  hartelust

gezongen door het Manljuskoar en het Frouljuskoar Hjerres.

 

 


Foto's van het optreden
in het Koetshuis te Hemrik op 12 november 2011

    


Op zaterdag  10 oktober 2009 werd het Grand Caf "Leave 17" in het verzorgingshuis  De Lijte te Ureterp geopend.

Hieronder een weergave van ons optreden en samenzijn.

Het  mooie lied "De Linebeam"  werd onder andere gezongen.

 

De Linebeam

 

Dr jins ynt lytse doarpke

dr stiet in linebeam.

Ik haw sa mannich stne

dr dreamd in swiete dream.

En mannich leave namme

hak yn syn stamme snien.

Ik haw yn smert en wille

sa jamk dr by him stien.

Sa jamk dr by him stien.

 

 

t libben kaam mei stoarmen

hja brzden oer myn hert.

Mar, wr myn fuotten doarmen

k fergeat de linebeam net.

Syn tken hear ik rzen

hoe fier ek fan my wei

Ent wie as sei har szen

do fynst de rst by my.

Do fynst de rest by my.

 

 

De tiden binne kommen

en gien mei wille en smert.

Mar wat hja my ek nommen

syn swiete rzen net.

Ik hear it yn myn sjongen

myn langstme sjongt it nei:

Kom nei it lytse doarpke

en fyn de rst by my.

En fyn de rest by my.

 

 


Teehs 08-01-2011

Nieuwjaars Sing Inn in het Teehs te Ureterp

        van 't Manljuskoar en 't Frouljuskoar  Hjerres        

 

____________________________________________________________

Beetsterzwaag 18 december 2010

Kerst-samenzang met de Muziekvereniging Euterpe

In de P.K.N. kerk  aan de Vlaslaan te  Beetsterzwaag.