HISTORIE

 

 

 

 

opgericht in 1996

Op zaterdagavond 9 April 2011  vierden wij het 15 jarig jubileum van ons Manljuskoar.In het Grand caf  "Leave 17" van het verzorginghuis "De Lijte" werd dit gevierd. Het Frouljuskoar "Hjerres" was ook uitgenodigd en zij zongen een aantal liederen voor ons.

Onder leiding van de dirigente Ingrid Beerda en de drie accordeonisten werd er naar  hartelust gezongen door het Manljuskoar en het Frouljuskoar Hjerres.

De toehoorders: genodigden, dorpsbewoners en een aantal bewoners van De Lijte genoten van de samenzang. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er in groepjes doorgezongen. 

De nieuwe kleding van 't Manljuskoar werd getoond. Een ieder was enthousiast over de keuze die gemaakt werd door de commissie.

Het Manljuskoar gaat in het vervolg optreden in de kleuren blauw, donkerblauw en zwart.

 


 

Historie van Ureterp.

 


Het ontstaan van het koor.

't Oerterper Manljuskoar is als gelegenheidskoor opgericht in 1996.
Het koor, gevormd uit alle gezindten in Ureterp, leverde in dat jaar een belangrijke muzikale bijdrage aan een concert van de Chr. Brassband De Bazuin, onder leiding van Sijtse van der Hoek.

programmaboekje

Het programmaboekje van 13 april 1996 vermeld, "Het was voor 'de Bazuin' een eer om samen te werken met 't Oerterper mannenkoor. Dit eenmalige project 'borrelde' al een aantal jaren in het hoofd van dirigent Sijtze van der Hoek. In februari 1996 werd het werkelijkheid....... maar liefst zestig 'getalenteerde' zangers reageerden op de uitnodiging mee te doen aan 't Oerterper Mannenkoor. Slechts zes 'enerverende' repetities leverden dit klinkende resultaat!"

Het zangplezier leidde in het jaar daarop tot een eigen avondvullend optreden in dorpshuis De Koetsekraal. Gezien het gemakkelijk in het gehoor liggende repertoire, trad t Oerterper Manljuskoar sindsdien op tijdens straatmanifestaties in Ureterp, op het dorpsfeest en in kleinere formaties ter opluistering van particuliere hoogtijdagen.

In de jaren 1999 en 2001 was het koor de drijvende kracht achter de simmer 2000Oerterper Jn en in 2000 trad het meerdere keren op in het kader van Simmer 2000. Het koor werkte op basis van projecten. Het doel was een bepaald optreden en hiervoor werd dan gericht 10 avonden geoefend. De rest van het jaar werd gebruik gemaakt van het bestaande repertoire bij allerlei manifestaties, waarvoor het koor werd uitgenodigd.

Het koor stond van 1997 tot 2003 onder de muzikale leiding van Klaas Tulp. Een memorabele datum is 1 februari 2001. Vanaf deze dag is het koor officieel als vereniging ingeschreven. Dit met de zeer gewaardeerde belangeloze medewerking van notariskantoor Kooi & de Vries.

CD 1In 2002 heeft 't Oerterper Manljuskoar een cd uitgebracht. Friese, Nederlandse en Baskische volksliederen, traditionals uit Frankrijk, Engeland, Itali en Ierland en popnummers van Billy Jol en John Lennon en Paul McCartney. Ze staan allemaal samen op de cd "Ien Europa" waaraan ook de plaatselijke band "Dik in Orde" en "it Fanfare Kombo" mee werkten.

2003 was een jaar, dat gekenmerkt werd door een aantal belangrijke veranderingen. Ten eerste kreeg het koor een nieuwe dirigent, in de persoon van Germ Nicolai en ten tweede werd de opzet van projectmatig oefenen voor een optreden vervangen door oefenen op vaste tijdstippen: van september t/m mei in de oneven weken op woensdagavond om 20.00 uur in "de Lijte".

Op dit moment bestaat het koor uit ruim 40 leden en heeft naast het bestuur ook een Muziekcommissie, een PR-commissie en een Materiaalcommissie .

't Manljuskoar onderging zelf ook een metamorfose, er werd begin 2005 een kledingcommissie aangesteld om het tot dan toe gebruikelijk tenue van spijkerbroek en zwart T-shirt te vervangen. Deze commissie kwam uiteindelijk met het voorstel de kleuren geel, groen en zwart van 't Oerterper wapen in het nieuwe tenue te gaan gebruiken. Sinds de "Oerterper Jn" op 19 april, toen dit nieuwe tenue, zwarte pantalon, geel overhemd of poloshirt en groen fleecejack voorzien van het logo van t Oerterper Manljuskoar, aan de bevolking werd gepresenteerd, staat 't Manljuskoar er weer keurig bij.website

Op initiatief  van n van de Manljuskoar leden wordt begin 2005 www.manljuskoar.nl geregistreerd en wordt aan de bouw begonnen van een website voor 't Oerterper Manljuskoar. Naarmate de informatie over het Manljuskoar binnenstroomt bij de "webmaster" wordt de site beetje bij beetje uitgebouwd tot een waar digitaal ontmoetingspunt voor de Manljuskoarleden en hun fans, ook wel "de Freonen fan 't Oerterper Manljuskoar" genoemd, en andere belangstellenden.

folder

18 januari 2006 gaat 't Oerterper Manljuskoar een sponsorovereenkomst aan met "hoofdsponsor" makelaardij Varwijk & Sibma wat samen met een groep subsponsors resulteert in een prachtige informatiefolder.folder

 

 

Deze informatiefolder zal door de PR commissie worden ingezet om 't Manljuskoar onder de aandacht te brengen van organisaties van evenementen en feesten die mogelijk een optreden willen boeken van 't Manljuskoar. 

10 jaar4 November 2006 vierde 't Oerterper Manljuskoar het 10 jarig bestaan. Hiervoor waren oud leden, freonen, sponsors en familie van 't manljuskoar uitgenodigd. Onder de muzikale klanken van Eugne Htten kon er herinneringen worden opgehaald aan 10 jaar manljuskoar. Tevens was er een cabaretgroep die prachtige Friese humor ten tonele bracht. Deze cabaretgroep zal in de toekomst vaker samen met 't manljuskoar optreden tijdens Friese avonden. Na alle plichtplegingen en een optreden van 't Manljuskoar was het de beurt aan Rick en Jasper Dijkstra (bekend van Dik in Orde).

CD 2Het hoogtepunt van de jubileumavond was echter de uitreiking van de tweede en tevens jubileum CD " 't Oerterper Manljuskoar, Tsien jier" aan Jannie Meijer, freon van het eerste uur en weduwe van Hilke Meijer. Hilke, waar we in november 2005 afscheid van moesten nemen, leeft in onze herinnering voort als zeer betrokken manljuskoarlid van 't eerste uur.

Het jubileumfeest werd voortgezet tot in de kleine uurtjes en er werden maar liefst 193 foto's gemaakt die u elders op de site kunt bewonderen. 't Manljuskoar haalde zelfs de lokale weekbladen "De Woudklank" en "Actief" van 8 november 2006.

Dirigent30 November 2006 komt er na 3 jaar een einde aan de samenwerking tussen dirigent Germ Nicolai en 't Manljuskoar. Gelukkig werd snel een nieuwe dirigent gevonden.

Ingrid Beerda-Htten, afkomstig uit Ureterp,  wordt bereid gevonden om het "stokje" over te nemen en is hiermee de derde, maar tevens eerste vrouwelijke dirigent van 't Oerterper Manljuskoar.

Begin 2007 moet er hard aan worden getrokken door de Oerterper manljus en hun nieuwe dirigent. Er is weinig tijd om voldoende op elkaar ingespeeld te raken i.v.m. de vele optredens die toen al gepland waren. Het hoogtepunt was de uitstekende uitvoering van de eerste "Fryske Jn" in Kollumerpomp op 27 Januari, wat een daverend succes werd ondanks de korte voorbereidingstijd. Eind Februari wordt echter besloten om tot de zomervakantie naast de al geplande, geen nieuwe optredens aan te nemen zodat die periode kan worden gebruikt voor een goed samenspel tussen dirigent en 't Manljuskoar.

Lekker ite mei ReitseHet vervolg van 2007 is voor het Manljuskoar prima verlopen, het aantal optredens is ook in 2007 onveranderd hoog en naarmate het jaar vorderd gaat de samenwerking tussen de "nieuwe" dirigente en koar steeds beter. Enkele hoogtepunten zijn de Fryske jûnen, het optreden in het programma "Lekker ïte mei Reitse" van Omrop Fryslân waarin Opsterlands oud burgemeester Sicco Heldoorn wordt toegezongen en het jaarlijkse Kerstfeest in de Lijte.

Het niveau gaat dankzij Ingrid een stuk omhoog. Eind november geeft Ingrid echter te kennen te moeten stoppen als dirigente van 't Manljuskoar. De drukke agenda van 't manljuskoar in combinatie met haar werk en gezin geven hierbij de doorslag. Het gevolg is dat de Manlju per 1 januari 2008 weer op zoek moeten naar een nieuwe dirigent.

DirigentWoensdag 21 februari 2008 is de, overigens korte, zoektocht naar een dirigent ten einde, 't Manljuskoar komt voor een extra repetitie bijeen om kennis te maken met Lammert Mink. Nadat Lammert zich aan de Manlju had voorgesteld ging hij meteen voortvarend aan de slag zodat koar en dirigent aan elkaar konden "proeven" Die proef slaagde (van beide kanten) en aan het einde van deze avond werd besloten dat Lammert Mink de nieuwe dirigent wordt van 't Oerterper Manljuskoar. Jammer genoeg komt er echter eind mei 2008 alweer een einde aan deze samenwerking. Na evaluatie ziet Lammert het toch niet zitten en moet 't Manljuskoar weer op zoek naar een nieuwe dirigent.

't Bestuur ging weer voortvarend aan de slag en bij de start van het nieuwe seizoen konden we gelukkig weer een nieuwe dirigente verwelkomen. Haar naam is Wilma de Boer en ze woont in Boornbergum. Beroep: zangcoach. Een grote wens van haar was: dirigente van een eigen koor. Per 1 september 2008 is die wens in vervulling gegaan en is zij onze dirigente. Toch was er niet de klik waarop beide partijen hadden gehoopt waarop de samenwerking met Wilma de boer is begin 2010 weer werd beindigd. Men moest opnieuw op zoek naar een dirigent. In de tussentijd is het dirigentschap op voortreffelijke wijze waargenomen door koorlid Teake Tel.

Na een onderbreking van 2 jaar mogen we vanaf september 2010  Ingrid Beerda-Htten  weer verwelkomen als dirigente van het Manljuskoar.

In verband met persoonlijke omstandigheden gaf onze dirigente te kennen te stoppen met ons koor. Alle begrip daarvoor. Wij danken Ingrid voor haar inzet. Haar laatste optreden was bij de uitvoering van De Fedratie Koren Opsterland, die gehouden werd in de PKN-Kerk te Ureterp op zaterdag 26 oktober 2013.